انجام آزمایش مثبت و منفی (ویدئو)


 در این فیلم از دو نفر انسان، یکی دارای اچ آی وی مثبت و دیگری منفی آزمایش به عمل آمده که نتایج آن را میتوانید در فیلم ببینید.
در صورت تمایل به دانلود ویدئو می توانید از این لینک استفاده نماییید .