شکل و عملکرد ویروس HIV


  فیلم آموزشی زیر به طور خیلی ساده و دقیق با زبان فارسی نشان می دهد ویروس اچ آی وی چطور نفوذ میکند و چطور باید درمان شود.
در صورت تمایل به دانلود ویدئو می توانید از این لینک استفاده نماییید .