درباره ما

گروه پژوهشی، تحقیقاتی پارس HIV در راستای هدف پیشگیری و مقابله با ویروس HIV و بیماری ایدز به صورت مستقل و غیر وابسته فعالیت خود را از سال 1385 آغاز نموده و با همکاری متخصصین و نهادهای مربوطه اقدام به اطلاع رسانی در زمینه بیماری ، راه های پیشگیری ، درمان بیماری و تهیه محصولات مرتبط با بیماری نموده است.
لینک بایگانی وبسایت ما از سال 2007 در سایت archive ذخیره و ثبت گردیده :
http://web.archive.org/web/*/http://parshiv.ir

چشم انداز آینده گروه پارس HIV داشتن جامعه ای آگاه از ویروس HIV است.