نحوه عملکرد کیت

نحوه عملکرد کیت تست اچ آی وی

زمانی که ویروس وارد بدن شخص می گردد، آنتی ژن ها شروع به فعالیت میکنند و در نتیجه بدن شروع به انتشار آنتی بادی جهت جلوگیری از پیشروی و تکثیر ویروس می نماید.  آنتی ژن هر نوع بیماری شکل مخصوص خود را دارد و در نتیجه آنتی بادی تولیدی توسط بدن انسان نیز شکل مکمل آن را به خود میگیرد. به زبان دیگه آنتی ژن و آنتی بادی مانند قفل و کلید می مانند که درون هم درگیر می شوند. مانند عکس زیر :چند نمونه آنتی ژن و آنتی بادی (اشکال زرد = آنتی ژن ، اشکال آبی = آنتی بادی )

داخل هر کیت در قسمت T  نمونه های مصنوعی از آنتی ژن وجود دارد که از لحاظ ظاهری و شکل کاملا شبیه آنتی ژن اچ آی وی می باشد. در زمانی که خون به قسمت T میرسد ، اگر داخل خون آنتی بادی اچ آی وی وجود داشته باشد، به آنتی ژن های مصنوعی داخل کیت واکنش نشان می دهند و منجر به تغییر رنگ قسمت T  می شود که در این صورت نشان دهنده پاسخ مثب است.

تصویر زیر لحظه واکنش آنتی بادی و آنتی ژن را نشان می دهد.

رنگ زرد آنتی ژن،

رنگ بنفش آنتی بادی